Beech for sale     Beech Bonanza 33 for sale    14 matches found


Beechcraft F33A Bonanza Aircraft for Sale

Year  Description Price TTAF Location Reg. No. Serial No.
1960 Beechcraft A33 Debonair$58,500.005245US-PAN869RCD-24
1960 Beech 33 Debonair$49,300.003626-NYN77HMCD-93
1963 BEECHCRAFT B33 DEBONAIR$69,500.004916US-CAN9741YCD-610
1966 Beechcraft C33A Debonair$90,000.003963-BCC FNFHCE 18
1966 Beech C33 Bonanza$72,500.002975US-NCN791M
1977 Beech F33A Bonanza $114,950.002600US-NV
1977 BEECHCRAFT F33A BONANZA$129,000.004018US-CAN300RSCE-689
1978 Beechcraft F33A Bonanza$129,500.003474US-NCN230DDCE835
1979 BEECHCRAFT F33 BONANZA$199,000.003271CA-ABHB-EWHCE-844
1983 Beechcraft F33A Bonanza$164,000.002225-TNN6605XCE-1016
1987 BEECHCRAFT F33A BONANZA$129,000.006420US-NCN89AUCE-1129
1990 BEECHCRAFT F33A BONANZA3227US-MON5565XCE-1485
1990 BEECHCRAFT F33A BONANZA$159,000.001689US-FLN5617CCE-1428
1992 BEECHCRAFT F33A BONANZA$249,000.003257US-FLN330DJCE-1707